Kalendarz 2019

Kalendarz 2019

W dziale KALENDARZ dodano wykaz wydarzeń na rok 2019.

 

Nie tylko dla Orłów 2019

plakat 2

 

Kalendarz 2019

otwieracz_2019-a159d86fae8e89d9f5f4cf0a5d955cde

W dziale KALENDARZ dodano wykaz wydarzeń na rok 2019.

Spotkanie z Polskim Ruchem Motocyklowym

W dniu 30.06.2018 r. w czasie trwania XIV Zlotu na Soli w Inowrocławiu organizowanym przez Rider’s Club Inowrocław, odbyło się spotkanie prezydenta PRM z prezesem WMSN oraz przedstawicieli zarządów. Podczas spotkania przedyskutowano sprawy współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi motocyklistów w kraju.

Zarząd WMSN

W dniu 10.03.2018 r. zarządy klubów Warmińsko-Mazurskiej Strefy Neutralnej wybrały Zarząd WMSN. Zadaniem Zarządu WMSN jest reprezentowanie Strefy w kontaktach z motocyklistami, klubami i innymi podmiotami. Kontakt do Prezesa WMSN znajduje się z zakładce „kontakt„.