Zarząd WMSN

W dniu 10.03.2018 r. zarządy klubów Warmińsko-Mazurskiej Strefy Neutralnej wybrały Zarząd WMSN.

Zadaniem Zarządu WMSN jest reprezentowanie Strefy w kontaktach z motocyklistami, klubami i innymi podmiotami.

Kontakt do Prezesa WMSN znajduje się z zakładce „kontakt„.